BOZCAADA’DA rüzgar enerjisi…

Dünya genelinde kullanılabilecek rüzgar enerjisi dünyaya yansıyan güneş enerjisinin yaklaşık %2`sine eşittir. Bu aşağı yukarı 20 bilyon kWh demek. Bu oran tüm dünyadaki enerji ihtiyacının çok üzerindedir, fakat şimdilik bu kaynağın sadece %3`ü kullanılmakta. Oysa rüzgar enerji santralları için en uygun yerler saptandığı takdirde çok daha fazlasından yararlanabiliriz. Yalnızca atmosferdeki basınç farklılıkları değil, rüzgar santralı için seçilen alanın bakirliği`de önemli. Rüzgar, denizlerde ve sahillerde, ormanlık ve dağlık bölgelere kıyasla daha kuvvetli ve düzenli eser. Bu nedenle rüzgar enerji santralları daha çok sahil bölgelerine ve çok yüksek olmayan tepelerin üzerine kurulur.

Türkiye`de rüzgar santralları için çok sayıda uygun alan bulunmasına rağmen, bugüne değin ikisi Çeşme`de (Germiyen, Alaçatı) olmak üzere toplam üç rüzgar enerji santralı kuruldu. Bunlardan en büyüğü Çanakkale`ye bağlı olan Bozcaada`dır. Adanın güney kıyısındaki üç büyük koydan en sonuncusu olan Habbele koyundan çıktıktan sonra sola yönelip Batı Feneri`ne doğru devam edince, Bores`e (Bozcaada Rüzgar Enerji Santrali) ulaşıyorsunuz.

30 bin kişiBatı Feneri`nden başlayıp iki sıra halinde 17 tane rüzgar türbini yükseliyor göğe. Her biri 44m yüksekliğinde çelik direklere yerleştirilmiş türbinlerin çapı 40m. 2000 yılında kurulan rüzgar santralı yılda 38 milyon kilovat elektrik üretiyor. Rüzgar santralı tüm adanın elektriğini karşıladığı gibi Çanakkale`deki elektrik ihtiyacının %5`ini de, özetle santral 30.000 kişinin elektriğini karşılayacak kapasitede.

Batı Feneri`nden başlayıp iki sıra halinde 17 tane rüzgar türbini yükseliyor göğe. Her biri 44m yüksekliğinde çelik direklere yerleştirilmiş türbinlerin çapı 40m. 2000 yılında kurulan rüzgar santralı yılda 38 milyon kilovat elektrik üretiyor. Rüzgar santralı tüm adanın elektriğini karşıladığı gibi Çanakkale`deki elektrik ihtiyacının %5`ini de, özetle santral 30.000 kişinin elektriğini karşılayacak kapasitede.Kış aylarında adanın 2500 nüfuslu olduğu dönemlerde (yaz aylarında nüfus 10.000 civarında) adanın elektrik ihtiyacı tek bir türbinle bile karşılanabilmekte. Dünyada bu tür enerji sistemlerinde rüzgar enerjisinden faydalanma oranı %30 olmasına karşın, Bores türbinlerinde bu oran %45. Türbinlerin düzenli bir şekilde işlemesi için türbinler yılda iki kez gres yağıyla yağlanmakta ve bunun için yılda toplam dört teneke (80 kg) gres yağı sistemin yağ tüplerine dolduruluyor. Gördüğünüz gibi türbinlerin bakımı için çok az bir masraf yapılmakta. Tüm bunların ötesinde çevreye zarar vermeyen rüzgar santralı aynı enerjiyi üreten bir kömür santralına kıyasla türbin başına 82.000 ağaca eşdeğer oksijen tasarrufu sağlamakta.

Rüzgar türbini nasıl çalışıyor?Jeneratör (1) kanatlardan gelen mekanik enerjiyi, stator (2) ve rotor (3) arasında elektrik enerjisine dönüştürür. Ana mil (4) kanatları taşır. Kanatlar (5) rüzgar enerjisini mekanik enerjiye dönüştürür. Kanat flanşı (6) ve kanat çevirme motoru (7) motor kanadını en uygun açıya göre ayarlar. Rüzgar ölçüm sensorundan gelen bilgilere göre kabinin önü rüzgara doğru çevrilir. Kule (10) pervaneyi rüzgarın daha kuvvetli estiği yüksekliğe taşır.

Jeneratör (1) kanatlardan gelen mekanik enerjiyi, stator (2) ve rotor (3) arasında elektrik enerjisine dönüştürür. Ana mil (4) kanatları taşır. Kanatlar (5) rüzgar enerjisini mekanik enerjiye dönüştürür. Kanat flanşı (6) ve kanat çevirme motoru (7) motor kanadını en uygun açıya göre ayarlar. Rüzgar ölçüm sensorundan gelen bilgilere göre kabinin önü rüzgara doğru çevrilir. Kule (10) pervaneyi rüzgarın daha kuvvetli estiği yüksekliğe taşır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir