Etiket arşivi: tren

demiryolu ,karayolu, denizyolu ve Türkiye’nin ulaşım politikası ..

*Türkiye’de demiryolu yerine Karayolu taşımacılığının tercih
edilmesinin, ABD’nin yaptığı Marşal yardımının bir şartı (kriteri)olduğunu,

*Türkiye’de %95 olan kara yolu taşımacılığının payının; ABD’de %43 olduğunu,
(St,tse.mart 2002 )

*Türkiye’nin ulaşım ana planı olmadığını, Okumaya devam et