çevre mühendisleri odasından su sorununa çözüm önerileri..

Çevre Mühendisleri Odası’nm yayınladığı “2007 Su Raporu”nda su kaynaklarının yönetimi konusunda ise şu önerilere yer verildi: »Su varlıklarının korunması ve gelecekteki ihtiyaçların karşılanması için gerekli araç ve teknikler geliştirilmeli, bu noktada yeni bir bakış açısı öne çıkarılmalıdır.
» Ulusal ve yerel ölçekte kamucu bir su politikası oluşturulmalıdır. »Su varlıklarının korunması, geliştirilmesi ve kullanımında yasal düzenlemeler, bilim ve toplum yararı ekseninde yapılmalıdır.
»Mevcut su kaynaklan, miktar ve kalite olarak korunmalı ve iyileştirilmelidir.
»Ülkemiz yeraltı ve yüzey suyu envanteri, kullanım ve tüketim senaryoları kamusal bir bakış ve katılımcı bir anlayışla ele alınmalıdır.
»Hükümetler özellikle su konusunda ilgili kamu kurumları, üniversiteler ve meslek odaları ile işbirliğini, acil ve öncelikli bir yaklaşım olarak ele almalıdır.
»Tarımda, sanayide ve konutlarda suyun verimli kullanımına yönelik program ve projeler geliştirilmelidir.
»Su varlıklarının atık sular, katı atıklar, tarımsal ilaç ve gübre kullanımı ile kirlenmesinin önüne geçilmeli, bu alanda proje ve yaptırımlar öncelikle tesis edilmelidir.
»İller Bankası ve DSİ Genel Müdürlüğü gibi kurumların su politikaları ve su yönetimi alanındaki görev ve sorumlulukları yeniden tanımlanmalı, havza yönetimi temelinde yetkileri genişletilmelidir.
» Uluslararası su tekellerinin kent ölçeğindeki su yönetimi politikalarına bu alandaki projelerine karşı kentsel su dağıtım şebekeleri ve arıtım sistemleri hemen kamulaştırılmalı, İller Bankası ve belediyeler eliyle yönetilmelidir

Bu yazı bilim kategorisine tarihinde tarafından gönderildi.

eksANtirik hakkında

insanları bir nebze olsun uyandırmak ,bilinen ezberleri bozmak için web sitesini yayına başladım. uzun yada kısa soluklu bir yol belkide ,ne olursa olsun amacım hem ücretsiz kaynakları paylaşmak ,hemde muhalif olmak için muhalif olmadan birşeylere birazda olsa katkıda bulunmak. insanca yaşam için bir katkı sağlamak..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir