KESK ,TMMOB ,TTB ‘NİN CUMHURBAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ ORTAK AÇIKLAMASI

Daha önceki yazımdada MMO öğrenci kurultayınının sonuçlarını paylaşmıştım sizlerle ,malum Cumhurbaşkanlığı şu sıralar Ülkemizde en çok konuşulan merak edilen ve en fazla gündem oluşturan olayı ,henüz daha makina mühendisi adayı olarak MMO dan gelen maili okudum ,çok da hoşuma gitti açıkcası gine herşeyi gediğine koymuşlar deyim yerinde ise … bana sadece kopyala yapıştır yapmak kaldı , inşşallah isteklerimiz gerçekleşir..

 

 

 

SÖYLEDİK BİR KERE DAHA SÖYLÜYORUZ

BİZ NEOLİBERALİZME, GERİCİLİÄžE VE IRKÇILIÄžA KARŞI

EMEKTEN VE HALKTAN YANA TAVIR ALACAK

BİR CUMHURBAŞKANI İSTİYORUZ

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde -halkın günlük yaşamına yeterince değmeden- sürdürülen tartışmalar, yönetenler arasındaki iktidar çatışmasının yansımasıyla, toplumu laik-anti laik ekseninde kamplaşmaya itiyor. Yaşanan bu tartışmalar örgütleri ve bireyleri bu kamplaşmanın bir tarafı olmaya zorluyor.

Emek ve meslek örgütlerinin görevi ve sorumluluğu; bu saflaşmanın dışında emekten, halktan yana bir çözüm oluşturmak ve bu eksende bir gücü açığa çıkarmaktır.

Cumhurbaşkanı, Anayasa’da yazılı olduğu biçimiyle TBMM’de seçilecektir. Oysa “Cumhur”un yani “Halk”ın başkanını seçecek parlamentonun yapısı temsil özürlüdür. AKP toplam seçmenin %25’inin oyuyla parlamentoda %65 çoğunluk sağlamıştır. AKP bu antidemokratik temsile dayanarak Cumhurbaşkanını tek başına belirlemek istemektedir. Bu süreçte bütün toplum Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ağzından çıkacak Cumhurbaşkanı adayının adını beklemektedir. Ve ne yazık ki bunun adı da “milli irade” olacaktır. AKP’nin bu süreci, halkın %75’inin iradesini karşısına alarak, tek başına belirleme isteği demokratik değildir.

Diğer yandan, %10’luk seçim barajını savunup “Bu Parlamento Cumhurbaşkanı’nı seçemez” demek de başka bir çelişkidir. Yapılması gereken en kısa zamanda siyasi partiler yasasının ve seçim yasasının değiştirilmesi ve barajların kaldırılmasıdır.

12 Eylül Anayasası’nda Kenan Evren için belirlenen “Cumhurbaşkanı’nın görev, yetki ve sorumlulukları” demokratik parlamenter sistemle uyuşmamaktadır. Yetkileri tartışılmadan, bu yetkileri kimin kullanacağını tartışmak da, yetkileri kullanmaya talip olmak da kabul edilebilir bir durum değildir ve sorunu çözmeyecektir. Anayasa değişikliğine gidilerek, Cumhurbaşkanı’nın yetkileri sınırlandırılmalıdır.

Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde sorun laiklik ekseninde “Rejim Sorunu” olarak sunulmakta, konu Recep Tayyip Erdoğan ismine indirgenerek tartışılmaktadır. Oysa toplumun muhafazakârlaştırılması, 12 Eylül’ün ortaya koyduğu politikaların doğrudan bir sonucudur. Bu politikaları sistematik biçimde uygulayarak “Siyasal İslam”ın gelişmesine katkı sunanların bugün laiklikten söz etmesi ironiktir. Oysa laiklik karşıtları ile mücadele 12 Eylül ile hesaplaşmaktan geçmektedir.

Biz gericilik ve gericiliğin beslendiği 12 Eylül uygulamalarının devamından yana olanlar arasında bir tercih yapmayacağız. Başta 12 Eylül olmak üzere bütün darbelerin öncelikli mağduru emekçiler ve halk olmuştur. Anti demokratik yönelimlerin karşısında olmak her demokratın öncelikli görevidir.

Cumhurbaşkanı Taraf Olmalıdır!

Biz, neo-liberalizme, gericiliğe ve ırkçılığa karşı eşitlikten, özgürlükten, laiklikten, demokrasiden yani emekten ve halktan yana tavır alacak bir Cumhurbaşkanı istiyoruz.

Biz, emperyalizme karşı tam bağımsızlıktan yana tavır alacak bir Cumhurbaşkanı istiyoruz.

Biz yurtta ve dünyada barıştan yana tavır alacak bir Cumhurbaşkanı istiyoruz.

Biz, kırk katır, kırk satır dayatmalarına karşı “Özgür ve Demokratik Bir Türkiye” diyoruz.

Biz tüm demokrasi güçlerini, hepimize dayatılan bu karanlığı birlikte yırtmaya ve dağıtmaya davet ediyoruz.

KESK Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

TTB Türk Tabipleri Birliği

 

Bu yazı etki,tepki,yorum,vb.gibi kategorisine tarihinde tarafından gönderildi.

eksANtirik hakkında

insanları bir nebze olsun uyandırmak ,bilinen ezberleri bozmak için web sitesini yayına başladım. uzun yada kısa soluklu bir yol belkide ,ne olursa olsun amacım hem ücretsiz kaynakları paylaşmak ,hemde muhalif olmak için muhalif olmadan birşeylere birazda olsa katkıda bulunmak. insanca yaşam için bir katkı sağlamak..