12 eylül’de referandum nedir ,neler içerir ?

12 eylül’ün kalıntılarının ,yaşanmışlıklarının  ülkemiz demokrasisine etkilerini hissedilir derecede yaşadığımız her yeni günde , yerine yenisi eklenen anti demokratik yasalar , neoliberal politikalar kısım kısım ,parti parti “ölümü gösterip sıtmaya razı ederek”, araya birkaç demokratik ve demorakikmiş gibi gözüken maddeler ,yasalar yapıp ,kendi “yandaşlarına” “peşkeşin” , sermayin hükümdarlığını ,insan hayatının değersizliğinin her geçen gün belirginleştirildiği günler yaşıyoruz.

tabiyki bunları yanında suni gündemler oluşturularak ,medya desteği ile insanlar ” afyon yutmuşa “çevriliyor. üniversite sınavları, liseye giriş sınavları ,yapılan zamlar, bitmek bilmeyen çözüm bulunamayan yada bulunmak istenmeyen terör eylemleri bunlarda sadece aklıma gelen birkaçı..

yüzlerce sayılabilir..

Belediye Başkanlarının, sendikacıların hapishaneye atıldığı, dinlemelerin sıradanlaştığı bir ülkede ,Sendikaların baskı altına alındığı, işçilerin güvencesizleştirilip köleleştirildiği, tüm temel hizmetlerin ticarileştiği, doğanın sermayenin kâr etmesi için hızla katledildiği, 12 eylül’le hesaplaşma adı altında darbe öncesi ve sonrasında yargılanan ,işkençe gören,asılan,yasaklarla engellenen yüzbinlerce insan için şiirler okunduğu ,mektubların okunduğu fakat 12 eylül’ün kendi “öz evladı” YÖK’ün kaldırımasına dair hiçbir girişimde bulunulmadığı bir anayasa taslağı , 12 eylül anayasasına hayır adı (referandumda evet)  altıda TC vatandaşları önüne sürülüyor.

12 Eylül, 24 Ocak kararlarının devamıdır, doğal olarak bu düzenin özü, piyasanın, piyasa diktatörlüğünün önün açmaktır. Özelleştirmelerin önünü açmaktır.  Bu pakette yargının yerinden denetimini ortadan kaldırarak özelleştirmelerin, piyasalaştırmanın önü açılmaktadır. Artık kıyılar, çevre, doğa, sular dahi kolaylıkla alınıp satılabilecek, kirletilebilecek. Bunların önündeki engelleri kaldırıyorlar, özelleştirmelerin engellenmesine dönük kısmi önlemler kalkıyor. Piyasa düzeninin önü açılıyor. Bu paket bu özü koruyor ve güçlendiriyor. İkincisi, bu paketteki anlayış, iktidarı dağıtan değil merkeze toplayan, yürütmeye toplayan bir anlayış. Doğal olarak paketin özü de iktidarı daha fazla merkeze toplamaya dönük bir çabayı temsil ediyor. Yasama yürütme ve yargının güçlendirilmesinde yürütmenin rolü artırılıyor.

12 eylül darbecilerinin yargılanmasının önünün açılması gibi kendine çeken ,düşündüren bazı maddeler var . fakat aynı bunlar ,bu maddeler kendi öz güzel ,çekici kokusuyla böcekleri üstüne çeken ,sonrasında böcek yapraklarının arasına girince yaprakları kapatıp böceği sindiren, tuzağına çeken bir sisteme benziyor.

bu tuzağın farkına varıp , akıllıca düşünüp karar vermek gerekir.  12 eylül anayasasının toptan değiştirilmesi ,sermayenin hükümdarlığının, antidemokratik uygulamaların, yök’ün ve sayamadığım birçok şeyin değişmesi için çalışmaların yapılması bunların taslak haline getirildikten sonra tam anlamıyla sivil bir anayasa için referandum yapılması gerekir.

böylesi daha hayırlı olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir